กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/๑๒/๒๕๖๓

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ กลุ่มกิจการพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อประสานงานการจัดกิจกรรมบวรออนทัวร์


วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มกิจการพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อประสานงานการจัดกิจกรรมบวรออนทัวร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมวัดพวงคำ ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านกลาง ชุมชนคุณธรรมวัดห้วยแทง ชุมชนคุณธรรมวัดป่าป๋วย และชุมชนคุณธรรมวัดทาสบเมย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share