กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๑/๒๕๖๔

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย


วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระมหา ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส เจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ พร้อมคณะสงฆ์วัดสระกำแพงใหญ่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share