กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๑/๒๕๖๔

ชุมชนคุณธรรมวัดป่าวังศิลา อำเภอวังหิน จัดพิธีทำบุญตักบาตร และบุญคูณลาน ในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔


วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ชุมชนคุณธรรมวัดป่าวังศิลา จัดพิธีทำบุญตักบาตร และบุญคูณลาน ในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการตามมตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัดสำหรับผู้มาร่วมพิธี ณ วัดป่าวังศิลา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share