กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/๑๒/๒๕๖๓

พิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมชุมชนบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศก.เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมชุมชนบ้านก้านเหลือง เพื่อเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมประจำตำบลก้านเหลือง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท จากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านก้านเหลือง โดยมีเจ้าอาวาสวัดบ้านก้านเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share