กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/๑๒/๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โครงการท่องเที่ยววิถีถิ่นหละปูน “บวร on tour” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มกิจการพิเศษ ดำเนินการโครงการท่องเที่ยววิถีถิ่นหละปูน "บวร on tour” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ "บวร On Tour” จำนวน ๕ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมบ้านปวงคำ ชุมชนคุณธรรมบ้านกลาง ชุมชนคุณธรรมบ้านป่าป๋วย ชุมชนคุณธรรมบ้านห้วยแทง และชุมชนคุณธรรมบ้านทาสบเมย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดลำพูน จำนวน ๑๒ ชุมชน และบุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share