กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/๑๑/๒๕๖๓

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางวรรณทิตย์ กิจดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่


วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางวรรณทิตย์ กิจดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ ดังนี้
๑. เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรม "บวร On Tour" ณ ชุมชนคุณธรรมวัดหลังเขา อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พร้อมสำรวจอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่สำคัญ คือ การสาธิตการทำกระยาสารท โครงการเลี้ยงไก่ได้ไข่กับปุ๋ย น้ำส้มควันไม้ แหล่งโบราณคดีโป่งตะขบ และศูนย์เรียนรู้ผ้าทอบ้านโป่งเก่ง
๒.เวลา ๑๓.๐๐ น. ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานพร้อมชี้แจงนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดเขารวก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share