กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/๑๑/๒๕๖๓

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางสมมารถ คำถนอม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่


วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางสมมารถ คำถนอม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ ดังนี้
๑. เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรม "บวร On Tour" ณ ชุมชนคุณธรรมวัดหลังสวน ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรีและสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ที่ประชุมร่วมกันค้นหาข้อมูลอัตลักษณ์ชุมชน และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น สักการะ หลวงพ่อโต กราบสักการะสรีระอดีตเจ้าอาวาส วัดหลังสวน พิพิธภัณฑ์เรือ และขนมนาบสารี
๒.เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรม " บวร On Tour" ณ ชุมชนคุณธรรมวัดไผ่หลิ่ว ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ค้นหาข้อมูลอัตลักษณ์ชุมชน และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น หลวงพ่อเพชรวัดไผ่หลิ่ว เศียรพระพุทธรูปหน้าโบสถ์ คณะกลองยาว ซาลาเปาโบราณ แหล่งเรียนแกะสลักไม้ไทย แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคก หนองนา โมเดล
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share