กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/๑๑/๒๕๖๓

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางสมมารถ คำถนอม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่


วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางสมมารถ คำถนอม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ ดังนี้
๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรม "บวร On Tour" ณ ชุมชนคุณธรรมวัดไทยงาม ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
๒. ตรวจเยี่ยมเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรม ณ วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
๓. ประสานงานโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมเสริมสร้างความเป็นไทย ณ เทศบาลตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share