กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/๑๑/๒๕๖๓

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ประชุมเตรียมการเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา


วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ประชุมเตรียมการเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 16.00 น.
ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลเขาดิน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ร่วมกับส่วนล่วงหน้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่วัดมงคลชัยพัฒนา เพื่อมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการให้เรียบร้อย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share