กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/๑๑/๒๕๖๓

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี นางสมมารถ คำถนอม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี


วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี นางสมมารถ คำถนอม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี และเครือข่ายชุมชนคุณธรรมตำบลเจริญธรรม ลงพื้นที่ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ๑.นิทรรศการประเพณีสำคัญประจำจังหวัดสระบุรี ๒.มอบหนังสือองค์ความรู้ให้กับประชาชน ๓.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอพระราชทานพิธีการศพฯ ๔.การนวดสมุนไพรฯ และ ๕.จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร น้ำมันไพร ยาหม่องไพรฯ ชุมชนคุณธรรมตำบลเจริญธรรม ณ วัดสหกรณ์รังสรรค์ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share