กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/๑๑/๒๕๖๓

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ได้จัดงาน ตระการตาผ้าทอ สืบสานภูมิปัญญา วิถีถิ่นสระบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างความเป็นไทย จังหวัดสระบุรี


วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ได้จัดงาน ตระการตาผ้าทอ สืบสานภูมิปัญญา วิถีถิ่นสระบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างความเป็นไทย จังหวัดสระบุรี โดยมีร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย
- การเดินแบบผ้าพื้นเมือง
- การแสดงทางวัฒนธรรม
- นิทรรศการผ้าทอสระบุรี
- การออกร้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้า OTOP - ร้านธงฟ้าราคาประหยัด โดยได้บูรณาการกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี และเครือข่ายภาคเอกชน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ร่วมเดินแบบผ้าพื้นเมือง ในครั้งนี้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share