กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๔/๒๕๖๔

นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา


(จำนวนคนอ่าน ๓o๕๒ คน)

นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ตำแหน่งปัจจุบัน
- รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
วันเข้ารับตำแหน่ง
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ประวัติการศึกษา
- รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการรับราชการ
- รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน )
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ )
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ )
- ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ )
- ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือทวิภาคี สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  (๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ )
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- ปี ๒๕๖๓ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- ปี ๒๕๖๐ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ
- นักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๐
- เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒
ช่องทางการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๘๐
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share