กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๕/o๔/๒๕๖๔

พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๖๖ รูป และมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ สามเณร


วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๑๙ น. นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๖๖ รูป และมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีพระครูสมุห์บุญเชิด รตนเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระกำแพงใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share