กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๓/๒๕๖๑

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษการประชุมวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ


วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษการประชุมวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share