กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๗/๒๕๖๔

การประชุมเพื่อทบทวนและคัดเลือกชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด เพื่อรับรางวัล ๑o สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"


วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นางจันทนา สิทธิพันธ์  วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อทบทวนและคัดเลือกชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด เพื่อรับรางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" โดยคณะกรรมการร่วมคัดเลือกและจัดเรียงลำดับความโดดเด่นตามแนวทางและหลักเกณฑ์ฯ เพื่อส่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรรมภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share