กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๓/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ร่วมเปิดโครงการปฏิบัติธรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี พุทธประทีปมาฆบูชาและแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุเจดีย์ รุ่นที่ ๘


วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐น. นางปิยนุช ศรีสุข วัฒนธรรมจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการปฏิบัติธรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี พุทธประทีปมาฆบูชาและแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุเจดีย์  รุ่นที่  ๘  ณ ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบวัดมาตุคุณราม อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share