กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๓/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนคุณธรรมฯ ตามการโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ให้กับนักวิชาการวัฒนธรรมผู้ประสานงานอำเภอ


วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนคุณธรรมฯ ตามการโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้กับนักวิชาการวัฒนธรรมผู้ประสานงานอำเภอ ณ ห้องประชุมช่อแฮศรีเมือง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share