กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๑/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ


การจัดกิจกรรมของชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี...พระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมานกว่า 1,000 คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share