กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๑/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดประชานิมิต จัดกิจกรรมจิตอาสา


จังหวัดเพชรบูรณ์ : รายงานภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (กิจกรรมจิตอาสา) ในโครงการสวดมนต์ข้ามปีฯ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดประชานิมิต อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share