กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๑/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมกาดต้าตง จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑


๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชุมชนคุณธรรมกาดต้าตง จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ กาดต้าตง
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยส่วนราชการและชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ในชุมชน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share