กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๑/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดอรัญญาวาส จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล


ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดอรัญญาวาส จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม ๒๕๖๑ ณ วัดอรัญญาวาส ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีนายสุเชษฐ รัตนเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง เป็นประธานในพิธี ช่วงกลางวันมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดภายในบริเวณวัด และจัดเตรียมสถานที่ ผู้ร่วมกิจกรรมและร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีรวมจำนวน 80 คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share