กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๑/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านคลองมะขวิดจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "เรียนรู้วิถีสยาม ณ บ้านสวนสมุทรสงคราม"


ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านคลองมะขวิดจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ๑๕๐ คน จาก ๓๐ ประเทศ จัดกิจกรรม  "เรียนรู้วิถีสยาม  ณ บ้านสวนสมุทรสงคราม" แต่งกายแบบไทยที่เรียบง่าย  การไหว้  การทำขนมไทย และจักสาน เพื่อเรียนรู้ สัมผัสและเข้าถึงความเป็นไทย  แบบชาวสวนสุมทรสงคราม เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของไทย โดยประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
-สอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ให้ นักเรียนชั้นมัธยมโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา หมู่ ๑ ท่าคา
-การเล่นกีฬาชุมชน
-รับประทานอาหารและพักโฮมสเตย์
-การท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนและตลาดน้ำท่าคา เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยว และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนนานาชาติ กว่า ๓๐ ประเทศทั่วโลก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share