กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๙/๒๕๖๔

กิจกรรม “MEET & GREET คุยกัน ต่างวัย ต่าง Gen เป็น IDOL”


@สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา@

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรม "MEET & GREET คุยกัน ต่างวัย ต่าง Gen เป็น IDOL” โดยเป็นการจัดกิจกรรม Live ผ่าน Facebook กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันอังคารที่ ๒๘ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒๐ ล็อคอินต่อวัน ทั้งนี้ สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตาม QR CODE และ URL ท้ายสื่อประชาสัมพันธ์นี้

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share