กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๘/๒๕๖๔

กิจกรรมรวมพลังบวร ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน


วันที่ ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย โดย ดร.เผด็จ  สุขเกษม  วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมกับชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย วัดหายโศก  พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอสังคมโดยการนำของพระครูบรรพตธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอสังคม นายสมควร  ใจซื่อ นายอำเภอสังคม หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมรวมพลังบวร ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ได้แก่ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำปลา น้ำดื่ม จำนวน ๒๐๐ ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสังคม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ วัดหายโศก  ตำบลสังคม  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share