กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๙/๒๕๖๔

กิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา


วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยนางประภากร อมรวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share