กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๙/๒๕๖๔

นิทรรศการ “ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองพยาว”


วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองพยาว” ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีคนพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในจังหวัดพะเยา และผู้ที่สนใจ รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดพะเยา ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองพะเยา ผ่านกิจกรรม "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองพยาว” โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาย พร้อมด้วยนางประภากร อมรวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ ศาลาลายข้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share