กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๙/๒๕๖๔

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"และพิธีมอบโล่รางวัลและหนังสือโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์


วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๒๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้แก่ชุมชนคุณธรรม ๓ แห่ง ที่ได้เข้าร่วมโครงการคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติให้เป็นชุมชนคุณธรรมระดับจังหวัด ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดแสนเมืองมา, ชุมชนคุณธรรมวัดนันตาราม และชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุขิงแกง พร้อมทั้งพิธีมอบโล่รางวัลและหนังสือโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) อำเภอเมืองพะเยา และโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) อำเภอเชียงคำ โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี และมีนายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share