กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๙/๒๕๖๔

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การคลังภาครัฐ” ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การคลังภาครัฐ” ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีนายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดและปิดการอบรมพร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ทำการทดสอบการฝึกอบรมด้วย และมีนางประภาภรณ์ สีแปง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๘ พะเยา วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share