กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๙/๒๕๖๔

พิธีมอบทุนการศึกษา แด่พระภิกษุ สามเณร


วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดพะเยา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (พิธีมอบทุนการศึกษา แด่พระภิกษุ สามเณร) โดยมีพระปัญญาพิศาลเถร เจ้าคณะจังหวัดพะเยา -น่าน(ธ) เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ๑ รูป ให้แด่พระมหาดาว เทวธฺมโม เปรียญธรรม ๖ และนายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กล่าวความเป็นมาของโครงการ ณ วัดรัตนวนาราม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share