กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๙/๒๕๖๔

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Day) ประจำปี ๒๕๖๔


วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Day) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา นำเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่่ ๘ พะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share