กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๙/๒๕๖๔

ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติหน้าที่ “ด่านวันจันทร์” ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)


วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวนราภรณ์ มหาวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมตรวจเยี่ยมการปฎิบัติหน้าที่ "ด่านวันจันทร์” ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) โดยท่านเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ทำการตรวจเยี่ยมด่านวันจันทร์ ดังนี้
เวลา ๐๖.๔๐ น. ณ ด่านบ้านแม่อิงสันกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว
เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ด่านบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา
เวลา ๐๘.๓๐ น. มอบนโยบายและพบปะเยี่ยมเยียนผู้มาร่วมกิจกรรม มอบหมวกนิรภัย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share