กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๙/๒๕๖๔

ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการการแสดงศิลปวัฒนธรรมศิลปินพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติฯ


วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ นายไสวไชยเมืองวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวนนทยา พวงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางอนุสรา โสตถิกุล , น.ส.รจนา กล้าหาญ และ นางเสาวภา สุวรรณสิงห์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการการแสดงศิลปวัฒนธรรมศิลปินพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ วัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีการแสดง ดังนี้ ๑.การแสดงฟ้อนที ๒. การแสดงนาฏยมวยไทย ๓. การแสดงนาฏยลีลา ๔. การขับลื้อ ๕.เจิงชาย ๖.กลองมองเซิง ๗.การแสดงขับซอเข้าวงปี่ ๘. การแสดงขับซอปิน/สะล้อ และมีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมแสดงในครั้งนี้ จำนวน ๑๕ เครือข่าย
ขอบพระคุณ พระครูใบฎีกากษิพัฑฒิ สิริภทโท(ครูบาอ๊อด) วัดพระธาตุจอมทอง ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่
ขอบคุณ อาจารย์รัตนะ ตาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประสานงานเครือข่ายในการแสดง
ขอบคุณ สมาคมซอจังหวัดพะเยา
ขอบคุณ พะเยาทีวี ในการบันทึกเทปการแสดง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share