กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/๑o/๒๕๖๔

ลงพื้นที่ประสานงานและจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และห้องสมุดชุมชน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา


**จังหวัดะะเยา**
วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไสว ไชยเมืองวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวนนทยา พวงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ประสานงานและจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และห้องสมุดชุมชน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
การประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและขอขอบคุณ นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share