กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/๑o/๒๕๖๔

ลงพื้นที่ประสานงานและจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และห้องสมุดชุมชน ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอจุน


วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไสว ไชยเมืองวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวนนทยา พวงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ประสานงานและจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และห้องสมุดชุมชน ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
การประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและขอขอบคุณ นางวิลาวัลย์ ไชยมงคลและคณะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share