กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/๑o/๒๕๖๔

อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติศาสนพิธี


วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.เภสัชกร ภูวิช ไชยคำวัง รองคณะบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน พร้อมคณาจารย์และบุคลากร ได้เข้าพบ นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ชั้น ๒ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติศาสนพิธี เนื่องในโอกาสการดำเนินงานพิธีทำบุญคณะเภสัชศาสตร์และพิธีมุทิตาจิต เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share