กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/๑o/๒๕๖๔

การอบรมอ่านปันรัก:นิเวศการอ่านวิถีใหม่


วันเสาร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวสุภาวรรณ อินสี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอ่านปันรัก:นิเวศการอ่านวิถีใหม่ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุขิงแกง ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาบูรณาการร่วมกับสำนักข่าวเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมอ่านปันรัก:นิเวศการอ่านวิถีใหม่ ส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม ๕ แห่ง ได้แก่ ๑.ชุมชนคุณธรรมวัดธรรมิการาม อำเภอปง ๒. ชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนตัน อำเภอแม่ใจ ๓. ชุมชนคุณธรรมวัดต๊ำม่อน อำเภอเมืองพะเยา ๔. ชุมชนคุณธรรมวัดแท่นคำ อำเภอดอกคำใต้ ๕. ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน เพื่อสร้างเสริมวิถีวัฒนธรรมการอ่าน และพัฒนาชุมชนคุณธรรมสู่การเป็นพื้นที่ส่งเสริมการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ประชาชน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share