กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมทำแผนชุมชนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วม และประสานการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ชุมชนคุณธรรม


วันที่ ๒๐  มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา  ๑๐.๐๐ น. นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธานเปิดการประชุมทำแผนดำเนินกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนายเสรี คงรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้ นางฉัตรปวีน์ถิรณิชารุจศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จ่าเอกพิรพร อุลิตผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯบ้านคอกช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share