กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนชุมชุมคุณธรรมฯ วัดทุ่งศรี ภายใต้โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ


วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ , นางเบ็ญจมาส บุญเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนชุมชุมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัดทุ่งศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ณ วัดทุ่งศรี หมู่ที่ ๓
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share