กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนชุมชนคุณธรรมฯบ้านวังหลวง ภายใต้โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ


วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ มอบหมายนางเบ็ญจมาส บุญเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนชุมชุมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share