กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนชุมชนคุณธรรมฯ บ้านแม่พุงหลวง ภายใต้โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ


วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนชุมชุมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่พุงหลวงตำบลแม่พุงอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแม่พุงหลวง ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share