กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนชุมชนคุณธรรมฯ วัดพงป่าหวาย ภายใต้โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ


วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ มอบหมาย นางเบ็ญจมาส บุญเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนชุมชุมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพงป่าหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย เข้าร่วมชี้แจงนโยบาย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share