กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ ภายใต้โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ


วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ มอบหมายน.ส.สุภาวรรณ อินสี, นางศุภธิดา พรธรรมธนสาร ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัดศรีดอนคำ หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share