กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดทุ่งม่าน, วัดพระเจ้าตนหลวง และลานธรรม ลานวิถีไทยวัดบ้านโฮ่งหลวง


วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑  นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสมพร วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ ได้ร่วมกิจกรรมและตรวจติดตามโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน  ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดทุ่งม่าน  ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระเจ้าตนหลวง และลานธรรม ลานวิถีไทยวัดบ้านโฮ่งหลวง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share