กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ วัดพงป่าหวาย จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ วัดพงป่าหวาย อ.เด่นขัย จ.แพร่ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share