กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๕/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดคุ้มครองธรรม ร่วมกับชมรมผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ตำบลบ้านกลาง จัดกิจกรรม จิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ"


วันที่ 3 เมษายน  2561 ชุมชนคุณธรรมฯ วัดคุ้มครองธรรม อ.สอง จ.แพร่ จัดกิจกรรม จิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมกับชมรมผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ตำบลบ้านกลาง โดยร่วมกันพัฒนาวัดคุ้มครองธรรม อ.สอง จ.แพร่
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share