กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๕/๒๕๖๑

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดศรีดอนคำ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ ดำเนินกิจกรรมการฝึกซ้อมฟ้อนกลองอืด ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๑


วันที่ 4 เมษายน 2561 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดศรีดอนคำ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ ดำเนินกิจกรรมการฝึกซ้อมฟ้อนกลองอืด ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ปีงบประมาณ 2561 การอนุรักษ์ศิลปะการฟ้อนกลองอืดตามขบวนแห่ครัวตาน ณ วัดศรีดอนคำ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share