กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๕/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดปาโมกข์ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑


วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดปาโมกข์ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share