กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๕/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดคุ้มครองธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม สืบสานวิถีไทย ภายใต้โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๑๐


วันที่ 11 เม.ย. 61 ชุมชนคุณธรรมฯ วัดคุ้มครองธรรม อ.สอง จ.แพร่ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม สืบสานวิถีไทย ภายใต้โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีนายมานิตย์ วัฒนพันธ์ ประธานวัดคุ้มครองธรรม นายกเทศมนตรีตำบลสอง เปิดงาน โดยมีกิจกรรม ทำขนมพื้นบ้าน บวงสรวงเจ้าพ่อเลี้ยงกุมภัณฑ์ ตลาดนัดภูมิปัญญาและพอเพียง แข่งขันก่อเจดีย์ทราย ตีกลองมองเซิง ตีกลองสะบัดชัย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share