กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/๑๑/๒๕๖๔

ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี : กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว


วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายสายชล รอดพานิช นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ และนางสุจิรา สระบัวบาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายเดชา ถาแสง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวัดโพธิ์ศรี ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี บ้านลาด ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share