กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๑/๒๕๖๕

ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเครือ จ.มหาสารคาม :ลงพื้นที่และสัมภาษณ์ศึกษาดูงานขั้นตอนการผลิตเส้นไหม เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือ "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล"

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share